Tájékoztatás pályázatokról

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a Közalapítvány kuratóriuma 2016. szeptember 21-i ülésén fog döntést hozni a szervezetek működési- és a projekt pályázatokról, valamint a szociális pályázatokról. A hozott döntésről elektronikus úton tájékoztatjuk a pályázókat.

Megértésüket köszönjük! 

Legyen könnyű neked a föld Gilad!

Tragikus hirtelenségel elhunyt Eliezer Gilad, a Szochnut budapesti és regionális irodájának egykori igazgatója, a Mazsök volt társelnöke, majd felügyelő bizottsági elnöke, veterán katona, háborús hős, aki az izraeli déli hadseregcsoport parancsnokaként szerelt le.

זכר צדיק לברכה

THE ENDOWMENT

Who we are?

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt a Magyar Köztársaság Kormánya 1997-ben hozta létre a Párizsi Békeszerződésben vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésére.


Közalapítványunk célja

Célunk, hogy a MAZSÖK részére átruházandó javakból, azok hozadékaiból megteremtsük annak lehetőségét, hogy azok a magyarországi személyek, illetve utódaik és közösségeik, akik zsidó származásuk miatt fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat és javíthassák szociális helyzetüket.

 

Ismerje meg részletesen munkánkat, céljainkat és eredményeinket!

 

Pályázatok Kárpótlás Ingatlanhasznosítás

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója

1%-val közalapítványunkat! Adószám:

18158957-2-41

Közlemény az 1%-os SZJA felajánlások felhasználásáról.