Tevékenységünk

 

Alapítványunk célja:

1. A Közalapítvány a részére átruházandó javakból, azok hozadékaiból megteremtse annak lehetőségét, hogy azok a személyek, akik zsidó származásuk miatt faji, vallási vagy más fasiszta szellemű zaklató rendszabályok elszenvedői voltak és utódaik, ha Magyarországon élnek (életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak), továbbá e személyek közösségei, ha Magyarországon bejegyzett székhelyük van vagy Magyarországon is működnek, újjászervezhessék vallási, kulturális, oktatási rendszerüket, erősíthessék zsidó identitásukat, és a személyek szociális helyzetüket javíthassák.

2. A Közalapítvány olyan kiemelkedően közhasznú tevékenységet lát el, amelyről az 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjának felhatalmazása alapján az államnak kell gondoskodnia (Ksztv. 5.§ a) pont).

3. A Közalapítvány a Ksztv. 26.§ c) pontjában felsorolt tevékenységek közül a következőket végzi (Ksztv. 4. § (1) bekezdés a) pont):

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- tudományos tevékenység, kutatás,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- kulturális tevékenység,

- kulturális örökség megóvása,

- műemlékvédelem,

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,

- emberi és állampolgári jogok védelme,

- rehabilitációs foglalkoztatás.”